Ydelser

JHCA er en tegnestue, der leverer arkitektydelser i bred forstand. Processen fra start til slut afhænger af bygherren. Dvs alt efter projektets størrelse, beskaffenhed og niveau tilpasses proces og projekt den enkelte bygherre. Som udgangspunkt er ydelsesbeskrivelsen, udarbejdet af Danske Ark og FRI, en god rettesnor for indholdet af de enkelte faser i rådgivningen. Til tider udarbejdes også projekter i eget regi. Disse bruges til at understøtte en mere teoretisk/ideologisk position.

Basalt set er fokus for denne tegnestue :

-Skitsering, udbud og projektering af nybyggeri af mindre byggerier

-Tilbygninger, energirenoveringer, istandsættelser og ombygninger af huse og lejligheder

Kvalitet er et pejlemærke, eftersom man bygger for eftertiden og med et stort forbrug af ressourcer. Et hus, der kan håndtere tiden er i sig selv bæredygtigt. Omtanke er vigtigt, da de huse vi bygger skal danne ramme om menneskers liv. Huset tager hånd om mennesket.