Energirenovering

Vi rådgiver og udarbejder projekter i forbindelse med energirenoveringer. Der vil typisk være et ønske fra bygherres side om at forbedre husets energiramme, dvs. bruge mindre energi på at opvarme huset. Der er ofte en gevinst i form af et forbedret indelima. En renovering vil typisk betyde at man efterisolerer bygningsdelene i klimaskærmen – kælderydervægge, ydervægge, tag og evt terrændæk. Der kan være flere indgange til opgaven. Der kan generelt være en tendens til at overgøre efterisoleringen og tabe nogen eksisterende kvaliteter ved at gå for meget imod husets karakter. Der kræves normalt ikke en byggetilladelse for at renovere et hus, men der kan være nogle spidsfindigheder i bygningsreglementet man skal være opmærksom på. Det er vigtigt at man forholder sig til bygningsfysikken i det eksisterende hus. Først og fremmest skal man være opmærksom på fugt og ventilation, da man ændrer på egenskaberne ved de bygningsdele man renoverer.

efterisolering af ydervæg
Efterisolering af ydervæg, procesbillede fra byggeplads
Bemærk vinduerne flyttes en smule udad for at undgå dybe vindueshuller og evt. kuldebro i forbindelse med den nye facadedybde

JHCA har ydet arkitektrådgivning i forbindelse energirenovering en af ejerforening med 200 rækkehuse, hvor der skulle gives bud og overslag på udskiftning og renovering af tag og facade. Da der var tale om en ejerforening, er der jo tale om en frivillig renovering, så for at bebyggelsen fortsat skal fremstå som et samlet hele, uanset stade, så må ændringerne nødvendigvis indarbejdes med en forståelse af proportioneringen af det eksisterende byggeri. I samme kommune, har vi også bistået en anden ejerforening med energirenovering af gavle med stort varmetab.

JHCA har for nyligt gennemført et udbud på en energirenovering af en villa fra 1930. Renoveringen er under udførelse.

Ydelser i forbindelse med energirenovering:
1. Analyse / afklaring af behov, herunder ønsker til huset
2. Skitsering af løsninger
3. Udbudsmateriale til bydende entreprenører
4. Kontraktindgåelse
5. Fagtilsyn

Det er ikke nødvendigvis alle bygherrer der har behov for “den fulde pakke”, men eksempelvis selv kan entrere med håndværkere.