Tønder Rådhus

Dette er et projekt for en tilbygning til Tønder rådhus. Udarbejdet i samarbejde med Arkitekt, Henrik Boes Brølling.

Huset er en addition til det eksisterende rådhus, der med sin placering er den naturlige “åbne” del, der henvender sig direkte til byen, med en central og smuk placering ved Vidåen. Tilbygningen er et hus, der skal indeholde en del kontorer og bliver den fysiske kerne i byens administration.

perspektivtegning af Tønder Rådhus