Gæstehuse

Husene er opført på en sommerhusgrund, og er overnatnings og opholdsmuligheder for sommerhusets gæster. Hvert hus har sin egen veranda med mulighed for privathed, da disse vender væk fra de andre bygninger.

Myndighedsandragende

Myndighedsandragende udarbejdet for Front-Arkitekter i København.
To boliger til sen-hjerneskadede som tilbygning til eksisterende plejecenter i Høje-Taastrup.
Boligerne opføres med en række krav til funktion, lydforhold og brand. De særlige omstændigheder er grundet i beboernes tilstand, og det at boligerne føjes til eksisterende bygninger, og derfor skal leve op til skærpede krav om lyddæmpning og brandsmitte.

Spa – dispositionsforslag

Dispositionsforslag for privat klient.

En tilbygning til et eksisterende svømmeanlæg.
Tilbygningen rummer varmtvandsbassin, dampbade og sauna. Bygningen placeres i et grønt område og har en terasse hvor de badende kan gå udenfor og trække frisk luft.

Interiør, varmtvandsbassin, Tarm svømmeha /></p>
<div class=