Addition til rådhus

Udvidelse af Tønder rådhus.
Huset er en ekstra kontorbygning i tegl, der korresponderer med de gennemgående materialer i det eksisterende rådhus. Kontorene er placeret i en kompakt bygningskrop, med vue over Vidåen og Marsken. Tilbygningens placering på byggefeltet sikrer lysforholdende i det eksisterende rådhus og giver plads til en begrønning af grunden.