Myndighedsandragende

Myndighedsandragende udarbejdet for Front-Arkitekter i København.
To boliger til sen-hjerneskadede som tilbygning til eksisterende plejecenter i Høje-Taastrup.
Boligerne opføres med en række krav til funktion, lydforhold og brand. De særlige omstændigheder er grundet i beboernes tilstand, og det at boligerne føjes til eksisterende bygninger, og derfor skal leve op til skærpede krav om lyddæmpning og brandsmitte.

Skriv et svar